Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča

 

Navigácia

Streda 26. 11. 2014
Počet návštev: 1443619

 Deň otvorených dverí

Dňa 19.novembra 2014 sa koná v Strednej odbornej škole obchodu a služieb Samuela Jurkoviča na Sklenárovej ulici 1 v Bratislave

Deň otvorených dverí.
DOD je určený predovšetkým pre žiakov deviatych ročníkov základných škôl  a ich rodičov, ktorí sa rozhodujú kam po skončení základnej školy. Škola pripravuje žiakov v študijných štvorročných odboroch:

4-ročné študijné odbory ukončené maturitou

Marketing firmy   (Kód   6405  K  pracovník marketingu)

Manažment obchodu a služieb ( Kód 6442  K  obchodný pracovník)

Medzinárodné obchodné vzťahy (Kód 6329 M 01 obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy)

Služby a súkromné podnikanie  (Kód 6354 M 04 služby a súkromné podnikanie – marketing)

 3-ročné učebné  odbory

 Obchod v praxi (kód 6460 H predavač)

Aranžérske a dekoratérske práce (Kód 6451 H aranžér)

Skladový operátor v logistike  (Kód 6481 H operátor)

 www.sossklenarova.edupage.org


Harmonogram triednych aktívov

 

Dátum :  25. 11 . 2014   – utorok – informatívne

 

Čas :      od 15.00 hod. do 17.00 hod.  

                                              

I.MA                  -        Šoošová                č. 48

I.MB                 -        Slaninová               č. 49

II. MA                 -        Peťková                č. 42

III.MA                 -        Brezulová              č. 21

III.MB                 -        Novotová              č. 54

IV.MA                 -        Akantisová            č. 51

IV.MB                 -        Gregora                č. 52

IV.MC                 -        Palečková             č. 50


 

 

 

 

Škola s medzinárodným certifikátom IES
 
 SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča vydáva svojim absolventom medzinárodné certifikáty IES. Tento certifikát doplňuje doklad o vzdelaní vydaný školou a poskytuje zamestnávateľovi informáciu o absolvovanom vzdelaní a úrovni inštitúcie, ktorá vzdelanie poskytla. Certifikát IES je na trhu práce celosvetovo akceptovaný. Na základe pravidelného vyhodnocovania sledovaných údajov expertná komisia IES udelila našej škole rating kategórie B t.j. „Spoľahlivá inštitúcia dosahujúca trvale dobré výsledky“.
 Finančné náklady na získanie certifikátu sú rozložené prostredníctvom programu sporenia na celé obdobie štúdia a predstavujú 10,- EUR každý polrok. Viac informácií na stránkach: www.iescertifikat.sk alebo www.certifikovaneskoly.sk

Sme škola s medzinárodným certifikátom spoločnosti International Education Society - IES