Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča

 

Navigácia

Pondelok 22. 9. 2014
Počet návštev: 1379861

Maturitné skúšky- mimoriadny termín - september 2014

 

Maturitné skúšky sa budú konať dňa 18. septembra 2014 od 8.00 hod. v priestoroch školy podľa harmonogramu ( pozri prílohu).

Príloha : Maturitne_skusky-_mimoriadny_termin_september_2014(1).doc


 

     

Triedne aktívy

                               Triedne aktívy sa konajú 30.septembra 2014 o 16.30 hod.podľa harmonogramu( príloha).

                               Príloha : Harmonogram_triednych_aktivov(3).doc                  

                      


Škola s medzinárodným certifikátom IES
 
 SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča vydáva svojim absolventom medzinárodné certifikáty IES. Tento certifikát doplňuje doklad o vzdelaní vydaný školou a poskytuje zamestnávateľovi informáciu o absolvovanom vzdelaní a úrovni inštitúcie, ktorá vzdelanie poskytla. Certifikát IES je na trhu práce celosvetovo akceptovaný. Na základe pravidelného vyhodnocovania sledovaných údajov expertná komisia IES udelila našej škole rating kategórie B t.j. „Spoľahlivá inštitúcia dosahujúca trvale dobré výsledky“.
 Finančné náklady na získanie certifikátu sú rozložené prostredníctvom programu sporenia na celé obdobie štúdia a predstavujú 10,- EUR každý polrok. Viac informácií na stránkach: www.iescertifikat.sk alebo www.certifikovaneskoly.sk

Vážení rodičia, 

po prihlásení do internetovej žiackej knižky, v časti dochádzka, si môžete skontrolovať dochádzku Vašho dieťaťa, už 5 minút po príchode a odchode zo školy.

 

 

 

 

Sme škola s medzinárodným certifikátom spoločnosti International Education Society - IES