Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča

 

Navigácia

Piatok 19. 12. 2014
Počet návštev: 1491957

Oznámenie o vyhlásení obchodnej súťaže podľa ustanovení § 281 až 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

 

 

 Komisionálne skúšky za 1. polrok školského roku 2014/2015 žiakov študujúcich podľa individuálneho učebného plánu začínajú dňa 8.12.2014

Časový harmonogram komisionálnych skúšok

 

Tu :Oznam_web_1.docx

 

 


 

 

 

 

 

 

V rámci systematického preventívneho protidrogového programu a programu proti kriminalite sa na našej škole dňa 9.12. 2014 organizuje už 19. ročník: 

 

TU: Den_protidrogovej_prevencie_A.docOznam

 

:


 

Škola s medzinárodným certifikátom IES
 
 SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča vydáva svojim absolventom medzinárodné certifikáty IES. Tento certifikát doplňuje doklad o vzdelaní vydaný školou a poskytuje zamestnávateľovi informáciu o absolvovanom vzdelaní a úrovni inštitúcie, ktorá vzdelanie poskytla. Certifikát IES je na trhu práce celosvetovo akceptovaný. Na základe pravidelného vyhodnocovania sledovaných údajov expertná komisia IES udelila našej škole rating kategórie B t.j. „Spoľahlivá inštitúcia dosahujúca trvale dobré výsledky“.
 Finančné náklady na získanie certifikátu sú rozložené prostredníctvom programu sporenia na celé obdobie štúdia a predstavujú 10,- EUR každý polrok. Viac informácií na stránkach: www.iescertifikat.sk alebo www.certifikovaneskoly.sk

Sme škola s medzinárodným certifikátom spoločnosti International Education Society - IES