Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča

 

Navigácia

Piatok 30. 1. 2015

Maturanti pozor!

Na našej škole prebieha on - line maturita je to pre vás výborná skúsenosť do budúcnosti. S počítačmi sa budete stále stretávať v oveľa väčšej miere.

Želáme veľa úspechov pri skúškach!

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt počítače v školevVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt počítače v škole

Termíny  komisionálnych skúšok –IUP – náhradný termín

 

Dátum

Komisia

Predmety

Skúšobná komisia

16.2.2015

Komisia pre odborné predmety

ekonomika, marketing, komunikácia a propagácia, aplikovaná informatika, účtovníctvo, svet práce

 

Ing. Beáta Šoošová

Ing. Ingrid Novotová

Ing. Zuzana Slaninová

18.2.2015

Komisia pre prírodovedné predmety

matematika, chémia, telesná a športová výchova

Darina Akantisová

RNDr. Dagmar Brezulová

Mgr. Pavol Gregora

 

 

19.2.2015

Komisia pre spoločenskovedné predmety

slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, konverzácia v anglickom jazyku, nemecký jazyk, občianska náuka

PhDr. Erika Peťková

RNDr. Dagmar Brezulová

Mgr. Dana Palečková