Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča

 

Navigácia

Pondelok 1. 9. 2014
Počet návštev: 1362456

Organizácia  otvorenia školského roku 2014 / 2015

Vyučovanie v školskom roku 2014/ 2015 začína  2.septembra 2014

podľa nasledovného harmonogramu :

Platí pre žiakov :  vyšších ročníkov                       Čas :  8.00 hod. :

Nástup žiakov : 7.45 hod.

Žiaci všetkých ročníkov  sa sústredia  na školskom dvore

Po slávnostnom otvorení odídu spolu s triednymi učiteľmi do tried nasledovne :

II.MA             -          č. 42 

III.MA            -          č. 53

III.MB            -          č. 54 

IV.MA            -          č. 51

IV.MB             -        č. 52 

IV.MC            -         č. 50

 

Platí pre žiakov 1. ročníkov :                                  Čas : 10.00 hod . :

Nástup žiakov : 9.45 hod.  I.MA, I.MB

Žiaci prvých  ročníkov sa sústredia  na školskom dvore

Na slávnostné otvorenie školského roku 2014/2015 srdečne pozývame rodičov žiakov prvého ročníka.

Po slávnostnom otvorení odídu spolu s triednymi učiteľmi do tried nasledovne :

                                               I.MA           -        č. 48

                                               I.MB           -        č. 49

 

          Zoznam_ziakov_-_sk.rok_2014-2015.PDF


 

                                                                                                                                                                                    


Škola s medzinárodným certifikátom IES
 
 SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča vydáva svojim absolventom medzinárodné certifikáty IES. Tento certifikát doplňuje doklad o vzdelaní vydaný školou a poskytuje zamestnávateľovi informáciu o absolvovanom vzdelaní a úrovni inštitúcie, ktorá vzdelanie poskytla. Certifikát IES je na trhu práce celosvetovo akceptovaný. Na základe pravidelného vyhodnocovania sledovaných údajov expertná komisia IES udelila našej škole rating kategórie B t.j. „Spoľahlivá inštitúcia dosahujúca trvale dobré výsledky“.
 Finančné náklady na získanie certifikátu sú rozložené prostredníctvom programu sporenia na celé obdobie štúdia a predstavujú 10,- EUR každý polrok. Viac informácií na stránkach: www.iescertifikat.sk alebo www.certifikovaneskoly.sk

Vážení rodičia, 

po prihlásení do internetovej žiackej knižky, v časti dochádzka, si môžete skontrolovať dochádzku Vašho dieťaťa, už 5 minút po príchode a odchode zo školy.

 

 

 

 

Sme škola s medzinárodným certifikátom spoločnosti International Education Society - IES