Ponuka

Fotogaléria

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča,
  Sklenárova 1, 821 09 Bratislava 2
 • informátor: 02/ 5341 3621

  mail: skola@sossklenarova.org

Mapa

Počet návštev: 3656057

DUÁLNE VZDELÁVANIE

 

Škola je partnerom Národného projektu

"DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP"

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje"

Viac sa dozviete na http://www.dualnysystem.sk/

https://www.minedu.sk/

www.esf.gov.sk


   OBCHODNÝ PRACOVNÍK - DUÁL - video    

https://www.youtube.com/watch?v=zLg6xYXq8Jk


Bližšie informácie o zamestnávateľoch nájdete v záložke:    

duálne vzdelávanie

                  

Piatok 4. 12. 2020

Kalendár

Aktuálne informácie

 • Od 1.12.2020 budú platné nové mailové adresy, školská aj vedúcich zamestnancov.

  Nové adresy si môžete pozrieť v záložke "kontakty"

  školská mailová adresa: skola@sossklenarova.org

 • Deň otvorených dverí

  Záujemcovia o štúdium na našej škole sa môžu informovať o štúdiu na mob. č. 0905486416, tatiana.mokosova@stonline.sk,

  Osobné stretnutia v priestoroch školy budú možné každý utorok a stredu,

  treba sa telefonicky objednať na tel. č. 02/53412241

  Letak_SOS_OS_S_Jurkovica.pdf

 • V zmysle Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 až do odvolania Vám oznamujem, že sa

  • prerušuje školské vyučovanie v stredných školách a prechádza sa na dištančné vzdelávanie žiakov stredných škôl,
  • mimoriadne sa prerušuje poskytovanie ubytovania a stravovania v š
  • Do budovy školy je vstup cudzím osobám zakázaný. Bude umožnený len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti (formulár dostupný na vrátnici).
  • Na komunikáciu externých osôb so školou odporúčame využívať dištančný spôsob komunikácie (písomný styk, mailová komunikácia, telefonický kontakt a pod.).
  • Po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá žiak (zákonný zástupca) písomné vyhlá
 • 22. 9. 2020

  Aktualizovali sme modul Celoškolské akcie

 • Študenti, školský bufet bude v mesiaci september z hygienických dôvodov zatvorený! Využite preto možnosť stravovania v školskej jedálni. Počas obedňajšej prestávky nikto nebude uvoľňovaný na obed mimo objekt školy. Noste si preto z domu desiatu!!

  Podmienky stravovania v ŠJ:

  Na vrátnici našej školy si zoberiete prihlášku, vypíšete a zanesiete osobne vedúcej jedálne.

  Obedy budete platiť na č. účtu: SK29 0200 0000 0016 4594 9357

  Stravník je systémom automaticky prihlasovaný na odber obedov po celý školský rok, preto si odhlášky zo stravovania riadi sám vopred cez stránku edu-page / nakoľkosa môže zúčastňovať odborného výcviku a nie je prítomný v škole denne/.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča,
  Sklenárova 1, 821 09 Bratislava 2
 • informátor: 02/ 5341 3621

  mail: skola@sossklenarova.org

Fotogaléria