• Riaditeľské voľno

    • 19. 2. 2024
    • Na dni 22.2. a 23.2.2024 udeľujem žiakom, ktorí v týchto dňoch majú vyučovanie v škole, riaditeľské voľno. Žiaci ktorí v týchto dňoch majú odborný výcvik, riaditeĺské voľno NEMAJÚ,

     Dôvod: školenie pedagogických zamestnancov.

     riaditeľka školy

    • Riaditeľské voľno: Čítať viac
    • Finančná gramotnosť - najlepší plagát

    • 13. 2. 2024
    • V dňoch 07. 02. - 08. 02. 2024 prebiehala na hodinách Aplikovanej informatiky súťaž o najlepší plagát na tému Finančná gramotnosť. Súťaž bola určená pre žiakov 3. MA triedy z odboru 6354 služby a súkromné podnikanie – marketing a pre žiakov 3. DA triedy odbor obchodný pracovník. Hodnotilo sa nielen grafické prevedenie plagátu, ale aj jeho odborné spracovanie. Konkurencia medzi žiakmi bola veľká a všetci žiaci pristupovali k tejto súťaži zodpovedne, čoho výsledkom boli skvelé plagáty.

    • Finančná gramotnosť - najlepší plagát: Čítať viac
    • Deň otvorených dverí

    • 8. 2. 2024
    • Pozývame žiakov 9. ročníkov, rodičov a výchovných poradcov na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

     Kedy? 13.02.2024

     O koľkej? 9.00 h do 15.00 h

    • Deň otvorených dverí : Čítať viac
    • Prezentácia - Propagácia výrobku

    • 30. 1. 2024
    • Prezentácia ,, Propagácia výrobku", bola určená pre žiakov 3. ročníka študijného odboru pracovník marketingu (3.DB PM) a bola zrealizovaná 8.1.2024. Akciu pre žiakov pripravila MOV Csákóová.

     Cieľom tejto akcie bola prezentácia na tému propagácia výrobku. Prvá časť prezentácie bola rozdelená na samotný výrobok a druhá časť bola zameraná na propagáciu vybraného výrobku, túto činnosť propagácie žiaci využili z inštruktáži v 3 ročníku. Žiaci pri vypracovaní využívali poznatky, ktoré priebežne získavali na hodinách marketingu a inštruktáži.

    • Prezentácia - Propagácia výrobku: Čítať viac
    • Prezentácia - Vývoj obchodu

    • 30. 1. 2024
    • Prezentácia bola určená pre skupiny žiakov 1. ročníka študijného odboru pracovník marketingu /1.DB/ a konala sa 18.1.2024. Akciu pre skupiny žiakov pripravili a hodnotili MOV Jánošková a Csakoóvá

     Úlohou tejto prezentácie bola prezentácia na tému „Vývoj obchodu“. V prvej časti prezentácie sa zamerali na históriu obchodu, prevádzky, kde žiaci vykonávajú odborný výcvik. Druhá časť bola zameraná na súčasnú podobu obchodu a organizačnú štruktúru a rozdelenie sortimentu v danom obchode.

    • Prezentácia - Vývoj obchodu: Čítať viac
    • História školy

    • Naša škola vznikla ako Učňovská škola v Bratislave na Schiffelovej ulici č. 9,  dňa 1.septembra 1964. V tomto prvom školskom roku mala škola 47 tried a 1176 žiakov.

     V školskom roku 1981/1982 sa škola presťahovala z priestorov zo Schiffelovej ulici  č.9  do budovy bývalej základnej školy na Schiffelovej ulici č. 1, kde je dodnes, len ulica zmenila názov na Sklenárovu. Od 1.septembra 1982 sme sa stali  Stredným odborným učilišťom obchodným, ktorého zriaďovateľom bolo generálne riaditeľstvo trustu podnikov OTEX, neskôr Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

     26.júna 1997 bol našej škole udelený čestný názov Stredné odborné učilište obchodné Samuela Jurkoviča, ktorý má dodnes.

     1.júla 2001 sa stal našim  zriaďovateľom Krajský úrad v Bratislave.

     Stredné odborné učilište obchodné opäť zmenilo zriaďovateľa a od 1.júla 2002 patrí pod Vyšší územný celok – Bratislavský samosprávny kraj.

     Od roku 2009 sa škola pýši novým názvom Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča. V tomto roku k svojmu výročiu škola dostala nové okná,  ktoré školu nielen tepelne izolujú, ale dali jej aj krajší – svetlejší vzhľad.

     Doteraz škola vychovala takmer 20 000 absolventov, ktorí našli uplatnenie v oblasti obchodu v Bratislave i v ostatných častiach Slovenska. Mnohí z nich sa stali živnostníkmi a vlastnia vlastné predajne. Vždy nás poteší, keď sa naši bývalí absolventi k nám hlásia, pochvália sa nám nielen so svojou rodinkou, ale aj pracovnými úspechmi.

      

  • Pre Vás

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Zvonenia

   Sobota 24. 2. 2024
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje